söndag 11 mars 2012

Fokus på livet så helhjärtat jag kan

Jennie skriver att hon eftersträvar att leva helhjärtat och frågar sig och sina läsare vad det innebär.

För mig innebär det att koncentrera livet på det som är väsentligt vilket kräver eftertanke, självkännedom  och kanske ett visst mått av erfarenhet.
Det kräver att plats frigörs. Även inom mig själv och i den fysiska miljön, tror jag. 
Det kräver enkelhet och medvetenhet som Jennie säger och framförallt engagemang, att det som är mindre väsentligt skalas bort för att ge plats åt ett mer koncentrerat innehåll. Mindfulness har med ett helhjärtat liv att göra. Det har med sysselsättning att göra, att de saker man gör görs helhjärtat.
Då är jag tillbaka till frågan om vad jag vill lägga min själ i. Och en del av svaret är närhet, tillhörighet och sammanhang. Koncentration och utrymme på samma gång. Koncentration på det jag vill lägga min själ i för att ge utrymme att göra det helhjärtat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar