söndag 20 januari 2013

Happiness, Part One - Stories

Jag vill att mitt barn lär sig uppmärksamma det underbara i livet. 
Jag vill att han lär sig värdesätta


Jag vill att han lär sig vara lycklig


Jag vill att han känner:

Förundran
Förväntan
Frihet
Magi
Trygghet
Tacksamhet
Lugn
Gemenskap
Omtanke
NärvaroJag vill lägga sagans förtrollning över hans världsbild, för att ge mening och hjälpa honom uppmärksamma och söka sig till det underbara och fantastiska i livet . 
Jag vill att han ska beröras av naturen och det enkla och vardagliga.

Jag ger honom sagor som utgår från vardagliga upplevelser, 
väver ut kring det enkla, målar en bild av det och låter bilden bära berättelsen.***************


I want my child to see the wonder of life
I want him to learn the art of appreciation
  


I want him to learn happiness


I think he can learn by feeling
Wonder
Anticipation
Freedom
Magic
Safety
Connection
confidence
Calm
Gratitude
Presence


I want to put the spell of stories on him to give life meaning and purpose
to open his eyes to the wonders of life
in simple every day experience
and to let him be touched by nature

I tell him stories about his day and simple everyday experiences,
weave around the simple, create an image and let it carry the story with a plot kept minimal.How do you guide your child toward happiness?Inga kommentarer:

Skicka en kommentar